Så fungerar Echinagard


rod_solhatt_fjaril

Hur fungerar Echinagard?

Echinagard är ett av Läkemedelsverket godkänt växtbaserat läkemedel och innehåller Echinacea Purpurea Moench (Röd solhatt).

Sedan urminnes tider har olika Echinacea-arter använts av indianstammar i Nordamerika. De pressade saften ur blomman Röd solhatt och drack mot förkylning. På 1920-talet tog den tyske läkaren Gerhard Madaus med sig den märkliga ”indianblomman” hem till Europa, och startade på 1930-talet en odling i Tyskland för att framställa Echinagard.

I början var användningen huvudsakligen riktad mot bakteriella infektioner och inflammatoriska sjukdomar, men sedan över 50 år har nu miljontals människor i Europa använt den verkningsfulla pressaften framförallt mot förkylningar.

En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.*

*Svensk studie med Echinagard. O.Hoheisel, M.Sandborg. ECHINAGARD treatment shortens the course of the common cold. European Journal och Clinical Research 1997; 9: 261-268.

Echinagard är ett växtbaserat läkemedel

Echinagard är registrerad som ett växtbaserat läkemedel. Det innebär att den verksamma beståndsdelen uteslutande utgörs av växtbaserade material eller växtbaserade beredningar. För växtbaserade läkemedel som Echinagard krävs effektdokumentation, d v s vetenskapliga studier som bevisar effekten för det aktuella användningsområdet, för att produkten ska bli godkänd av Läkemedelsverket för försäljning.  

echinagard

Våra produkter

Echinagard är ett växtbaserat läkemedel för lindring av förkylning och finns som orala droppar och sugtabletter. Vilken du ska välja beror på tycke, smak och situation.

Läs mer om våra produkter

You are now leaving the Echinagard website

You have selected a link that will take you away from the Echinagard website. Click cancel to return to Echinagard website Or continue to proceed