Question

Varför finns det alkohol i Echinagard orala droppar?

I tillverkningen av Echinagard används alkohol för att extrahera de aktiva ämnena. Den alkohol som använts för extraktionen används även som konserveringsmedel.