Question

Vad är Echinagard?

Echinagard är ett växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.

En klinisk studie* på Echinagard droppar som omfattade personer med förkylningssymptom visade att förkylning bröt ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med placebobehandlade.

Duration av förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

*Svensk studie med Echinagard. O.Hoheisel, M.Sandborg. ECHINAGARD treatment shortens the course of the common cold. European Journal och Clinical Research 1997; 9: 261-268.