Question

Kan jag använda Echinagard när jag är gravid eller ammar?

Användning av Echinagard under graviditet rekommenderas inte. Detsamma gäller vid amning, även om det inte finns några kända biverkningar i samband med detta.