Question

Hur lång hållbarhet har Echinagard?

Orala droppar: 5 år. Öppnad förpackning är hållbar i 3 månader.

Sugtabletter: 3 år.