Question

Finns det några studier gjorda på Echinagard?

Ja, det finns studier gjorda på Echinagard och det finns även studier om effekt av röd solhatt. En klinisk studie* på Echinagard droppar som omfattade personer med förkylningssymptom visade att förkylning bröt ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med placebobehandlade. Duration av förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

*Svensk studie med Echinagard. O.Hoheisel, M.Sandborg. ECHINAGARD treatment shortens the course of the common cold. European Journal och Clinical Research 1997; 9: 261-268.