Question

Finns det några biverkningar med Echinagard?

Liksom alla läkemedel kan Echinagard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Läs alltid bipacksedeln noga innan användning.